Om Milon 

Fremtiden
er her!

«BAZ gir deg god oppfølging, og du blir sett. Vi hjelper deg med å komme i gang og holder deg motivert med vårt interaktive system Care.»

Milon sikrer at du trener med korrekt innstilling på øvelsene, riktig belastning og du får treningshistorikken opp i vår app! Med dette utstyret kan vi teste, planlegge, gjennomføre og evaluere treningen din.

ENKELT


Milon-maskinene stiller seg inn selv (minnefunksjon). Ved første introduksjon lagres dine personlige innstillinger på et chipkort og ved senere besøk skjer innstillingene automatisk. Du som kunde behøver ikke utføre noen innstillninger men kan konsentrere deg helt om treningen din.

SIKKERT

Ettersom all treningshistorikk og alle individuelle innstillinger er lagret på chipkortet. Den som bruker maskinene kan kun gjøre endringer om dette har blitt godkjent av instruktør eller fysioterapeut. Dermed unngås vanlige feil som f.eks. feil innstillinger av motstand eller utgangsstillinger. Ved hjelp av et evalueringsprogram kan instruktøren f.eks. motivere deg til hardere trening.

EFFEKTIVT

Med Milon kan du trene så sjelden som hver 5. dag og likevel få fremgang!