PERSONLIG TRENER  BAZ!

Hva er personlig trening og hva kan det gjøre for deg?

Personlig trening er trening som er skreddersydd til din kropp, dine mål, dine forutsetninger og til ditt liv. Du kan velge om du vil ha personlig trening alene eller i gruppe på 2-6 personer.